SUN.io chính thức mua lại JustSwap để tạo ra sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất trong hệ sinh thái TRON SUNSwap

SUN.io mua lại JustSwap và tạo ra sàn phi tập trung lớn nhất mạng TRON

Là hai thành phần thiết yếu của hệ sinh thái TRON DeFi, JustSwap, giao thức trao đổi token đầu tiên của TRON và SUN.io, nền tảng một cửa đầu tiên của TRON kết hợp hoán đổi stablecoin, khai thác token và tự quản trị, đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể kể từ khi […]

Xem thêm