Giới thiệu Quỹ hệ sinh thái Oasis trị giá 160 triệu USD

Giới thiệu Quỹ hệ sinh thái Oasis trị giá 160 triệu USD

Giới thiệu về Oasis Oasis là mạng blockchain lớp 1 hỗ trợ quyền riêng tư hàng đầu. Kết hợp với thông lượng cao, phí khí thấp và kiến trúc an toàn, Oasis Network có thể cung cấp năng lượng cho DeFi có thể mở rộng, cách mạng hóa Tài chính Mở và mở rộng nó […]

Xem thêm
SUN.io chính thức mua lại JustSwap để tạo ra sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất trong hệ sinh thái TRON SUNSwap

SUN.io mua lại JustSwap và tạo ra sàn phi tập trung lớn nhất mạng TRON

Là hai thành phần thiết yếu của hệ sinh thái TRON DeFi, JustSwap, giao thức trao đổi token đầu tiên của TRON và SUN.io, nền tảng một cửa đầu tiên của TRON kết hợp hoán đổi stablecoin, khai thác token và tự quản trị, đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể kể từ khi […]

Xem thêm
DeFi là gì Tại sao DeFi lại quan trọng trong Crypto

DeFi là gì? Tại sao DeFi lại quan trọng trong Crypto

Định nghĩa Viết tắt của tài chính phi tập trung, DeFi là một thuật ngữ cho các dịch vụ tài chính ngang hàng trên các blockchain công cộng, chủ yếu là Ethereum. DeFi (hay “tài chính phi tập trung”) là một thuật ngữ chung cho các dịch vụ tài chính trên các blockchain công cộng, […]

Xem thêm