Meme coin Babykitty vừa mới x10 sau khi list trên Coinmarketcap

Meme coin Babykitty vừa mới x10 sau khi list trên Coinmarketcap

Meme coin gần như là một thế lực trong thị trường coin hiện nay, các dự án kiểu này thông thường không có một kế hoạch cụ thể nào mà chỉ là chung chung mà thôi! Chúng ta cũng thường xuyên xem những token như thế này là “kèo xổ xố” được ăn cả ngã […]

Xem thêm