Câu nói “ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”? Thành công, thất bại là cái gì?

Đã bao giờ bạn nghe những câu chuyện thành công chưa? Chắc chắn là có rồi đúng không, thế nhưng bạn đã bao giờ đặt ra một câu hỏi rằng những người từng thất bại liệu có đủ khả năng để đưa ra cho bạn một lời khuyên và lời khuyên đó có thật sự […]

Xem thêm