trùm Bug viego dính hơn 35 bug fixes

Tướng 400 năm cân bằng Viego Bug 35+ lỗi khác nhau

Chắc chắn thời gian qua các bạn đã quá quen thuộc với các lỗi của vị tướng mới Hắc diệt đế vương – Viego? Lần này sangsieusale.com sẽ cho các bạn thấy Viego bị dính bao nhiêu là bug làm choáng hết cả đội ngũ làm game Liên minh huyền thoại! Tổng hợp Viego Bug […]

Xem thêm