AQUA công bố Airdrop lần thứ #2 – chuẩn bị trước cơn bão

Nhiều bạn đã săn xong phẩn thưởng airdop lần #1 của AQUA, lần này có vẻ như dự án đã thật sự lớn mạnh và họ quyết định chuẩn bị cho airdrop lần thứ 2, trong kỳ này các bạn có thời gian dài hơn để chuẩn bị tiền và tích lũy cho mình một […]

Xem thêm
Token là gì tại sao luôn có một chữ token phía sau Coin nào đó

Token là gì? tại sao luôn có một chữ token phía sau Coin nào đó?

Định nghĩa Về mặt kỹ thuật, “token” chỉ là một từ khác cho “tiền điện tử” hoặc “cryptoasset”. Nhưng càng ngày nó đã mang một vài ý nghĩa cụ thể hơn tùy thuộc vào bối cảnh. Đầu tiên là mô tả tất cả các loại tiền điện tử ngoài Bitcoin và Ethereum (mặc dù về […]

Xem thêm